NPC v GG Epsilon

Doporučujem zvoliť rýchlu konfiguráciu

1,  Vagrant                                           

2,    Maracuder                                   

3,    Outcast                                         

     4,   Corsair                                              

5,  Holigan                                                 

6,  Revager                                                

7,  Convict                                                   

 

 GG EPSILON

  

 

1.  17 Vagrant

2.  12 Vagrant, 5 Marauder

3.   5 Marauder, 9 Outcast

4.   5 Marauder, 12 Outcast

5.   6 Outcast, 9 Corsair

6.   4 Corsair, 6 Outcast, 5 Hooligan

7.   5 Corsair, 9 Hooligan

8.   10 Hooligan, 4 Ravager

9.   5 Hooligan, 6 Ravager, 3 Convict

10. 4 Convict

11. 5 Ravager, 6 Convict

 

OMENA

 

BS: 5,000,000

Česť: 150,000

Uridium: 25,000

UCB-100: 20,000

Log-Disk: 10

Booty Keys: 5

Pet BS: 250 000

Epsilon Kruh: 1

25% šanca na: LF-4